OBJEKTIFMenyediakan khidmat pembuatan dan pengeluaran songkok yang berkualiti tinggi serta memenuhi pemintaan pelanggan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Menjadikan produk jenama ABM sebagai produk pilihan utama pelanggan serta memberi perkhidmatan yang efektif dan efisyen bersama nilai tambah. .FALSAFAHKami percaya kepada penglibatan yang sepenuhnya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam pembangunan produk dan perniagaan.
Kami percaya kepada pembangunan keseluruhan potensi manusia melalui agenda keusahawanan yang inovatif dan profesional.WAWASANMenjadi pemimpin dan peneraju dalam bidang pengeluaran songkok di peringkat Asia menjelang 2017.